Buletin trimestrial

Buletinul trimestrial privind activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie 01.01.2021 – 31.03.2021

Cuvânt al Președintelui ANC

În scopul promovării unei imagini corecte și transparente a activității Autorității Naționale pentru Cetățenie, începând cu luna aprilie 2021, ne propunem editarea unui buletin trimestrial care să acopere următoarele dimensiuni: informarea publicului cu elemente referitoare la indicatorii activității din trimestrul anterior, elemente care vizează proiecțiile de activitate pentru trimestrul care urmează, precum și o parte de dialog cu partenerii instituționali, reprezentanți ai societății civile, media și alte organizații interesate de activitatea ANC.

De la preluarea mandatului de președinte al ANC (15 mai 2020), am luat o serie de măsuri ce au vizat eficientizarea activității instituției, care au condus la creșterea substanțială volumului de cereri soluționate. În anul 2020, numărul acestora a crescut cu 90% față de anii 2018 și 2019.

Deși toată această perioadă a fost marcată de contextul pandemic asociat COVID-19, pentru a veni în sprijinul solicitanților cărora le-au fost aprobate cererile de acordare/redobândire a cetățeniei române, am dispus măsuri care au vizat creșterea numărului de sesiuni/ceremonii solemne de depunere a jurământului de credință față de România. Toate aceste măsuri au fost adoptate cu respectarea normelor de distanțare socială și siguranță sanitară.

Pentru perioada următoare, ne dorim o intensificare a dialogului instituțional cu toți partenerii noștri, cu reprezentanți ai media și societății civile.

 

Repere ale activității pe trim. I/2021

În perioada 01.01.2021-31.03.2021 au fost înregistrate 4.439 cereri de acordare/redobândire a cetățeniei române formulate în baza art. 8, art. 81, art. 82, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 21/1991, respectiv 94 de solicitări privind renunțarea la cetățenie română formulate în baza art. 27 din Legea nr. 21/1991.

În intervalul de referință, s-a răspuns la 10 solicitări adresate în temeiul conformitate cu legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Primul trimestru a prilejuit organizarea la sediul ANC a unui număr de 55 sesiuni de jurământ, oficiate exclusiv de către doamna președinte Gabriela Lenghel. La aceste ceremonii au participat 2.304 persoane.

Totodată, au fost eliberate 1.351 de certificate de cetățenie pentru minori și au fost soluționate, prin ordin al președintelui ANC, 14.025 de cereri.

 

Proiecții referitoare la activitatea pe trimestru II/2021

Pentru trimestrul II/2021, la nivelul Autorității Naționale pentru Cetățenie, se vor avea în vedere: sporirea dialogului cu partenerii instituționali, creșterea numărului de dosare soluționate și continuarea implementării unor măsuri menite a eficientiza activitatea. În acest sens, conducerea ANC își propune realizarea de întâlniri cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul Consular, precum și cu cei ai Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Generală de Pașapoarte.

În ceea ce privește activitatea Comisiei pentru cetățenie, în trimestrul II al anului ne propunem să înaintăm acesteia spre analiză, dosarele înregistrate cu numere cuprinse între 78100/ANC/2018 – 102100/ANC/2018.

 

Dialog cu partenerii instituționali/societatea civilă/media, sugestii și opinii.

În această secțiune, vom include sugestii, propuneri, opinii, din partea partenerilor de dialog (instituții ale statului român, societatea civilă, media, etc.). Sugestiile dvs. primite pe parcursul trimestrului II/2021 vor fi cuprinse în buletinul trimestrial următor, care va fi editat în luna iulie 2021.

Recomandările și propunerile vor fi transmise pe adresa de email dialog.anc@just.ro.

Informatii suplimentare

Buletinul trimestrial privind activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie 01.10.2022 – 31.12.2022

Admin

Buletinul trimestrial privind activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie 01.01.2023 – 31.03.2023

ANC

Buletinul trimestrial privind activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie 01.07.2023 – 30.09.2023

ANC
Sari la conținut