Buletin trimestrial

Buletinul trimestrial privind activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie 01.04.2021 – 30.06.2021

Trimestrul al II-lea al anului 2021 a fost în continuare marcat de contextul pandemic asociat COVID-19. Cu toate acestea, Autoritatea Națională pentru Cetățenie a căutat permanent noi soluții pentru a veni în sprijinul solicitanților cărora le-au fost aprobate cererile de acordare/redobândire a cetățeniei române. În acest sens, au fost luate măsuri care au vizat creșterea numărului de solicitări soluționate. Toate aceste măsuri au fost adoptate cu respectarea normelor de distanțare socială și siguranță sanitară.

Conducerea instituției, formată din doamna președinte Gabriela LENGHEL și doamna vicepreședinte Lavinia AIOANEI, alături de șefii de compartimente din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, a continuat abordarea pragmatică a perspectivelor instituției, bazată pe elementele principale „constatare – evaluare – acțiune”. Astfel, în prezent se află în lucru și analiză elaborarea unor strategii, proceduri și regulamente bazate pe două componente instituționale:

  • figura centrală a serviciului public asigurat de Autoritate este cetățeanul, solicitantul de cetățenie română;
  • misiunea esențială a Autorității constă în asigurarea suportului necesar oferit de conducerea instituției atât pentru buna funcționare a Comisiei pentru cetățenie, cât și pentru toate compartimentele din structura organizatorică a instituției, cu scopul de a eficientiza și asigura desfășurarea activității în parametri optimi a serviciilor publice oferite cetățenilor.

Repere ale activității pe trimestrul II/2021

În perioada 01.04.2021 – 30.06.2021 au fost înregistrate un număr de 13.217 de cereri de acordare/redobândire a cetățeniei române, formulate în baza art. 8, art. 81, art. 82, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 21/1991, respectiv 141 de solicitări privind renunțarea la cetățenie română, formulate în baza art. 27 din Legea nr. 21/1991.

Al doilea trimestru a prilejuit organizarea la sediul ANC a unui număr de 66 de sesiuni de jurământ, oficiate de către conducerea ANC, doamna președinte Gabriela Lenghel și doamna vicepreședinte Lavinia Aioanei. La aceste ceremonii au participat un număr de 3.215 de persoane.

Totodată, au fost eliberate un număr de 1.014 de certificate de cetățenie pentru minori și au fost soluționate, prin ordin al președintelui ANC, un număr de 11.900 cereri de cetățenie.

În intervalul de referință, au fost soluționate 11 solicitări în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

De asemenea, în aceeași perioadă au fost organizate două sesiuni de lucru comune cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe – conducerea Direcției consulare și conducerea Autorității Naționale pentru Cetățenie, reprezentată de dna. președinte Gabriela LENGHEL alături de dna. vicepreședinte Lavinia AIOANEI, cu participarea doamnei Mihaela Cămărășan, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe, și a domnului Alexandru Paul DIMITRIU, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției.

Sesiunile de lucru comune au avut ca scop îmbunătățirea gradul de colaborare inter-instituțională în materia cetățeniei române, astfel încât efectele perturbării activității celor două instituții cauzate de pandemia de COVID-19 să fie contracarate prin măsuri comune orientate către solicitanții de cetățenie română, pentru soluționarea cât mai rapid posibil a solicitărilor acestora.

Unul dintre rezultatele importante ale acestor sesiuni de lucru este aprobarea, de către președintele ANC, dna. Gabriela LENGHEL, a creșterii substanțiale a numărului de ceremonii de depunere a jurământului de credință față de România, programate pentru perioada următoare. 

Având în vedere că în Programul de guvernare sunt cuprinse măsuri de tranziție de la statutul încă neconsolidat de e-Government la cel de smart government prin transformarea profundă a administrației publice, creșterea performanțelor și eficienței în sectorul public și prin migrarea către o administrație publică digitală, Autoritatea Națională pentru Cetățenie a transmis cererea privind digitalizarea activității instituției, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Proiectul vizează atât dezvoltarea bazei de date și a sistemelor de gestiune a documentelor, cât și digitalizarea serviciilor publice furnizate cetățenilor de către Autoritate, principalele obiective ale acestui proiect fiind digitalizarea serviciilor publice oferite cetățenilor și reducerea timpilor de soluționare a cererilor de acordare/redobândire a cetățeniei române.

Proiecții referitoare la activitatea pe trimestrul III/2021

Pentru trimestrul III al anului 2021, la nivelul Autorității Naționale pentru Cetățenie se vor avea în vedere: sporirea dialogului cu partenerii instituționali, creșterea numărului de dosare analizate în vederea soluționării, suplimentarea numărului de sesiuni de depunere a jurământului de credință la sediul ANC și continuarea implementării unor măsuri menite a eficientiza activitatea de depunere a solicitărilor de acordare/redobândire a cetățeniei române prin simplificarea procedurii și reducerea birocrației. În acest sens, conducerea ANC își propune continuarea organizării de întâlniri cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul Consular pentru operaționalizarea procedurilor în care cele două instituții au atribuții comune, potrivit dispozițiilor Legii nr. 21/1991.

În ceea ce privește activitatea Comisiei pentru cetățenie, cu titlu de exemplu, în trimestrul III al anului ne propunem să înaintăm acesteia spre analiză cereri de redobândire depuse în temeiul art. 11 din Legea cetățeniei române, înregistrate cu numere cuprinse între 1001/RD/2019 – 18300/RD/2019.

Dialog cu partenerii instituționali/societatea civilă/media, sugestii și opinii

Această secțiune a fost creată în primul trimestru al anului 2021 și include sugestii, propuneri, opinii,  din partea partenerilor de dialog (instituții ale statului român, societatea civilă, media, etc.).

Recomandările și propunerile pot fi transmise pe adresa de email dialog.anc@just.ro.

Informatii suplimentare

Buletinul trimestrial privind activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie 01.01.2022 – 31.03.2022

ANC

Buletinul trimestrial privind activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie 01.07.2022 – 30.09.2022

ANC

Buletinul trimestrial privind activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie 01.04.2022 – 30.06.2022

Admin
Sari la conținut