Cetatenie

Digitalizarea Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru susținerea activităților specifice

(proiect cu acoperire națională)

Valoarea totală estimată a proiectului (RON): 7.474.000 RON fără TVA (8.894.060 RON TVA inclus)
Durata estimată a proiectului: 38 luni

Componenta PNRR: Componenta nr. 7. „Transformare digitală”

Investiția PNRR: Investiția 4. „Digitalizarea sistemului judiciar”

Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC), instituţie publică de interes naţional cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiţiei, va derula în perioada 2023-2026 proiectul  “Digitalizarea Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru susținerea activităților specifice (Proiect cu acoperire națională)”. 

Obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui sistem informatic performant care să susțină activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie, la nivel central și local, în ceea ce privește managementul proceselor legate de cetățenie (acordare, redobândire, renunțare, retragere).

Sistemul informatic performant va asigura consolidarea capacităţii instituţionale a Autorității Naționale pentru Cetățenie, precum şi a cooperării cu instituţiile cu atribuţii în domeniul cetățeniei, prin:

  • modernizarea şi eficientizarea proceselor de lucru şi fluxurilor aferente;
  • asigurarea unei capacități adecvate și eficiente de prelucrare și stocare a datelor din dosarele de cetățenie și a gestionării eficiente a resurselor în cadrul instituției;
  • sporirea securității și a disponibilității serviciilor oferite publicului larg prin implementarea unei versiuni unice de dosar al cetățeniei române.

   Rezultatul urmărit îl constituie Sistemul informatic de management al documentelor și al cererilor de cetățenie de tip „Dosar Unic Cetățenie Română” (RODUC) dezvoltat.

   Proiectul se încadrează în Investiția C7/I4 Digitalizarea sistemului judiciar/Obiectivul O2: Sporirea rezilienței sistemului judiciar prin modernizarea infrastructurii IT de la nivel central și local (instanțe, parchete, birouri și alte structuri locale), inclusiv prin asigurarea infrastructurii tehnice pentru desfășurarea muncii de la distanță, digitalizarea documentelor (inclusiv a arhivelor), îmbunătățirea comunicațiilor, asigurarea accesibilității serviciilor de către persoanele cu dezabilități etc.; /Jalonul J165: Digitalizarea autorităților publice centrale din sectorul judiciar/Domeniul proiectului: Digitalizarea Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru susținerea activităților specifice. – T2 2026.

Ca urmare a implementării acestui proiect, se va realiza sporirea rezilienței ANC prin modernizarea infrastructurii IT de la nivel central în materie de cetățenie, prin asigurarea infrastructurii tehnice pentru desfășurarea muncii de la distanță, digitizarea documentelor (inclusiv a arhivelor), îmbunătățirea comunicațiilor, cu respectarea calendarului pentru îndeplinirea jalonului J165 din Ghidul solicitantului (T2 2026) prevăzut în Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din 3 noiembrie 2021.

De asemenea, prin implementarea proiectului se urmărește accelerarea ritmului de soluționare a cererilor de cetățenie, accesul facil al solicitanților la stadiul dosarului administrativ (spațiu virtual SPV), creșterea gradului de transparență instituțională și informare, reducerea numărului petițiilor și reducerea resurselor materiale fizice utilizate.

   Valoarea totală a proiectului care face obiectul acestui contract de finanțare este de 7.474.000 lei (1.500.000 Euro), finanţată integral din fonduri externe nerambursabile aferente PNRR, la care se adaugă TVA, cu valoare estimată de 8.894.060 lei (echivalentul a 1.795.000 Euro).

   Perioada de implementare este de 38 luni (mai 2023 – iunie 2026).

Comunicat de presă 14.06.2023

Informatii suplimentare

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

ANC

SOLVIT

Admin

Buletinul trimestrial privind activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie 01.01.2022 – 31.03.2022

ANC
Sari la conținut