Cetatenie

Art. 11 – redobândire cetățenie română minori

Actele necesare redobândirii cetățeniei române de către minori, conform art. 11 alin. 2 din Legea nr. 21/1991:

  1. Cerere tip completată olograf care include declarația pe propria răspundere a părintelui/părinților minorului, din care să rezulte că nu a/au solicitat transcrierea certificatului de naștere al minorului la autoritățile competente;
  2. Descarca opis anexă la cerere (descarcă documentul în format editabil)
  3. Două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm
  4. Certificatul de naștere al copilului minor pentru care se solicită acordarea cetățeniei române, în copie legalizată, cu traducere, după caz
  5. Dovada cetățeniei române din care să rezulte data obținerii cetățeniei române de către părintele/părinții care depune/depun cererea, în original şi copie (certificat de cetățenie sau, în lipsa acestuia, adeverință eliberată de către DGP din care să rezulte data obținerii cetățeniei române)
  6. Declarația notarială cu acordul celuilalt soț privind acordarea cetățeniei române copilului minor
  7. Consimțământul minorului care are peste 14 ani la data depunerii cererii cu privire la acordarea cetățeniei române, dat prin declarație notarială
  8. Descarcă Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca documentul in format .doc)

IMPORTANT! Toate actele se depun într-un DOSAR DE PLASTIC CU ȘINĂ. 

Cererile formulate de părinții sau, după caz, părintele care a obținut cetățenia română, pentru minorii care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (2)   din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare (cereri privind dobândirea cetățeniei române de către copilul care nu a împlinit vârsta de 18 ani care nu au fost depuse odată cu cererea prin care părinții săi ori, după caz, părintele său solicită redobândirea cetățeniei române) se vor depune la sediul ANC din București, la Birourile Teritoriale ale Autorităţii, sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României din ţara de domiciliu / reşedinţă. 

Cererile se depun personal de părinţii sau, după caz, părintele care a obținut cetățenia română şi doar în cazuri temeinic justificate prin acte doveditoare, în baza unei aprobări prealabile scrise, printr-un mandatar cu procură specială şi autentică.

Informatii suplimentare

Comunicat de presă Autoritatea Națională pentru Cetățenie – 6 IULIE 2021

ANC

Strategia Națională Anticorupție (SNA)

Admin

Conducere

Admin
Sari la conținut